Cách thức đăng ký thi IELTS tại British Council cùng TESTURU.

Ielts writing có thật sự khó như bạn nghĩ ?  và làm thế nào để đạt điểm cao trong ielts writing ? Bây giờ testuru sẽ giới thiệu đến bạn một số tip nên...

Làm thế nào để đạt điểm cao trong khi thi ielts speaking? testuru sẽ giới thiệu đến các bạn 5 tips để đạt điểm cao trong khi thi ielts speaking. Và ti...

Làm thế nào để đạt điểm cao trong ielts listening ? Sau đây testuru sẽ giới thiệu đến các bạn một số tip ngắn nhưng không kém phần quan trọng trong vi...

Không một ai có thể phủ nhận sức mạnh mà tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng mang lại cho cuộc sống của mình !

Hành trình học IELTS dành cho các bạn vừa mới bắt đầu hoặc đã bắt đầu nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn.

Dạng bài process/diagram thường được xem là dạng bài khó nhất trong writing task 1 của ielts. Mặc dù nó không yêu cầu khả năng phân tích biểu đồ hay t...

Trong bài thi ielts writing, có một số lỗi mà các bạn thường hay mắc phải, một số được các bạn nhận ra và tìm cách sửa chữa, trong khi số khác thì lại...

Chúng ta luôn ghi nhớ các điều nên làm khi thi IELTS Speaking. Vậy còn những lỗi và những điều không nên mắc phải thì sao?

Writing là một trong kỹ năng chúng ta thường “e ngại” nhất. Vì vậy, thi thử là một trong những cách hiệu quả nhất để chuẩn bị vững vàng về cả kỹ năng...

Cách thức đăng ký thi IELTS tại British Council cùng TESTURU.
Ielts writing có thật sự khó như bạn nghĩ ?  và làm thế nào để đạt điểm cao trong ielts writing ? Bây giờ testuru sẽ giới thiệu đến bạn một số tip nên...
Làm thế nào để đạt điểm cao trong khi thi ielts speaking? testuru sẽ giới thiệu đến các bạn 5 tips để đạt điểm cao trong khi thi ielts speaking. Và ti...
Làm thế nào để đạt điểm cao trong ielts listening ? Sau đây testuru sẽ giới thiệu đến các bạn một số tip ngắn nhưng không kém phần quan trọng trong vi...
Không một ai có thể phủ nhận sức mạnh mà tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng mang lại cho cuộc sống của mình !
Hành trình học IELTS dành cho các bạn vừa mới bắt đầu hoặc đã bắt đầu nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn.
Dạng bài process/diagram thường được xem là dạng bài khó nhất trong writing task 1 của ielts. Mặc dù nó không yêu cầu khả năng phân tích biểu đồ hay t...
Trong bài thi ielts writing, có một số lỗi mà các bạn thường hay mắc phải, một số được các bạn nhận ra và tìm cách sửa chữa, trong khi số khác thì lại...
Chúng ta luôn ghi nhớ các điều nên làm khi thi IELTS Speaking. Vậy còn những lỗi và những điều không nên mắc phải thì sao?
Writing là một trong kỹ năng chúng ta thường “e ngại” nhất. Vì vậy, thi thử là một trong những cách hiệu quả nhất để chuẩn bị vững vàng về cả kỹ năng...

Recent Post