Speaking là một kỹ năng, chứ không hẳn nằm ở sự hiểu biết, kiến thức, nên nó thường tốn nhiều thời gian hơn để rèn luyện. Bạn cần phải thực hành thườn...

1. Làm quen với phần hướng dẫn trước khi làm bài bất kỳ bài thi ielts listening nào cũng có mục hướng dẫn thí sinh trước khi vào đề thi. phần hướng d...

I. cấu trúc:  1. phần introduction: tương tự như các bài writing task 1, phần này thường có 2 câu: * câu 1: sử dụng câu đơn, diễn đạt đồng nghĩa...

1. Absolute statement lỗi này thường gặp trong ielts writing task 2 với lí do các thí sinh thường không để ý đến tính xác thực của câu viết trong bài...

1. Không nên nhớ đáp án bài mẫu bạn có nghĩ rằng cách tốt nhất để thể hiện tốt trong bài thi nói đó là cố gắng nhớ đáp án từ các bài mẫu không? Nếu c...

Writing là một trong kỹ năng chúng ta thường “e ngại” nhất. Vì vậy, thi thử là một trong những cách hiệu quả nhất để chuẩn bị vững vàng về cả kỹ năng...

Speaking là một kỹ năng, chứ không hẳn nằm ở sự hiểu biết, kiến thức, nên nó thường tốn nhiều thời gian hơn để rèn luyện. Bạn cần phải thực hành thườn...
1. Làm quen với phần hướng dẫn trước khi làm bài bất kỳ bài thi ielts listening nào cũng có mục hướng dẫn thí sinh trước khi vào đề thi. phần hướng d...
I. cấu trúc:  1. phần introduction: tương tự như các bài writing task 1, phần này thường có 2 câu: * câu 1: sử dụng câu đơn, diễn đạt đồng nghĩa...
1. Absolute statement lỗi này thường gặp trong ielts writing task 2 với lí do các thí sinh thường không để ý đến tính xác thực của câu viết trong bài...
1. Không nên nhớ đáp án bài mẫu bạn có nghĩ rằng cách tốt nhất để thể hiện tốt trong bài thi nói đó là cố gắng nhớ đáp án từ các bài mẫu không? Nếu c...
Writing là một trong kỹ năng chúng ta thường “e ngại” nhất. Vì vậy, thi thử là một trong những cách hiệu quả nhất để chuẩn bị vững vàng về cả kỹ năng...

Recent Post


Category Post