test ielts
test ielts
test ielts test ielts test ielts
test ielts
ENGLISH CHAMP 2019
09/06/2019 - 28/07/2019
HOT LINE: 078 468 0448

GIỚI THIỆU VỀ ENGLISH CHAMP

ENGLISH CHAMP là cuộc thi tiếng Anh được xây dựng mô phỏng theo thể thức của kỳ thi IELTS được tổ chức dành cho các bạn học sinh - sinh viên ở các trường THPT và Đại Học trong khu vực TP.HCM do Quận Đoàn 1, Hội Đồng Anh (British Council) và Testuru phối hợp tổ chức.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI

NỘI DUNG CUỘC THI

Các thí sinh sẽ tham gia 3 vòng thi gồm:
(Không giới hạn số lượng thí sinh)
09/06/2019 - 09/07/2019
Thi trực tuyến trên máy tính
Nội dung: Thí sinh sẽ làm bài thi Listening và Reading theo tiêu chuẩn IELTS quốc tế
(top 100 thí sinh Vòng 1)
15/07/2019 - 24/07/2019
Thi trực tuyến trên máy tính
Nội dung: Thí sinh sẽ làm bài thi Writing và Speaking theo tiêu chuẩn IELTS quốc tế
(top 20 thí sinh Vòng 2)
28/07/2019
Thí sinh tập trung tại địa điểm ban tổ chức thông báo
Nội dung: Gồm vòng thi nhóm và cá nhân. Thí sinh trình bày và tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình. Phần thi của thí sinh sẽ được nhận đánh giá và chấm điểm từ giám khảo
(Không giới hạn số lượng thí sinh)
09/06/2019 - 09/07/2019
Thi trực tuyến trên máy tính
Nội dung: Thí sinh sẽ làm bài thi Listening và Reading theo tiêu chuẩn IELTS quốc tế
(top 100 thí sinh Vòng 1)
15/07/2019 - 24/07/2019
Thi trực tuyến trên máy tính
Nội dung: Thí sinh sẽ làm bài thi Writing và Speaking theo tiêu chuẩn IELTS quốc tế
(top 20 thí sinh Vòng 2)
28/07/2019
Thí sinh tập trung tại địa điểm ban tổ chức thông báo
Nội dung: Gồm vòng thi nhóm và cá nhân. Thí sinh trình bày và tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình. Phần thi của thí sinh sẽ được nhận đánh giá và chấm điểm từ giám khảo

GIẢI THƯỞNG

- Số lượng: 1
- Tiền mặt: 4.000.000 đồng
- 1 Voucher thi IELTS miễn phí tại Hội Đồng Anh
- 1 gói thi full 4 kỹ năng trên hệ thống Testuru
- Học bổng khóa IELTS toàn phần tại trung tâm IEL 360
- Học bổng khóa IELTS toàn phần tại trung tâm IELTS MASTER HCM
- Giấy khen từ Quận Đoàn 1
- 1 Cup vô địch
- Số lượng: 1
- Tiền mặt: 3.000.000 đồng
- 1 Voucher thi IELTS miễn phí tại Hội Đồng Anh
- 1 gói thi full 4 kỹ năng trên hệ thống Testuru
- Học bổng khóa IELTS toàn phần tại trung tâm IEL 360
- Học bổng 80% khóa IELTS tại trung tâm IELTS MASTER HCM
- Giấy khen từ Quận Đoàn 1
- Số lượng: 1
- Tiền mặt: 2.000.000 đồng
- 1 gói thi full 4 kỹ năng trên hệ thống Testuru
- Học bổng khóa IELTS toàn phần tại trung tâm IEL 360
- Học bổng 70% khóa Ielts tại trung tâm IELTS MASTER HCM
- Giấy khen từ Quận Đoàn 1
- Số lượng: 1
- Tiền mặt: 1.000.000 đồng
- 1 gói thi full 4 kỹ năng trên hệ thống Testuru
- Học bổng 50% khóa IELTS toàn phần tại trung tâm IEL 360
- Học bổng 60% khóa IELTS tại trung tâm IELTS MASTER HCM
- Giấy khen từ Quận Đoàn 1
- Số lượng: 5
- Tiền mặt: 500.000 đồng
- Voucher 50% Gói thi full 4 kỹ năng trên hệ thống Testuru
- Học bổng 50% khóa IELTS toàn phần tại trung tâm IEL 360
- Học bổng 40% khóa IELTS tại trung tâm IELTS MASTER HCM
- Giấy khen từ Quận Đoàn 1
- Số lượng: 10
- Voucher 50% Gói thi full 4 kỹ năng trên hệ thống Testuru
- Học bổng 30% khóa IELTS toàn phần tại trung tâm IEL 360
- Học bổng 30% khóa IELTS tại trung tâm IELTS MASTER HCM
test ielts

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

Listening Test
$1.45 $0.00
TEST NOW
Reading Test
$1.45 $0.00
TEST NOW
Writing Test
$11.30
TEST NOW
Speaking Test
$17.45
TEST NOW
Full IELTS Test
$30.31
TEST NOW