Chính sách vận chuyển

Trong giờ làm việc từ 8h đến 18h, từ thứ Hai đến thứ Bảy, nếu khách hàng hoàn tất bước thanh toán thì ngay khi nhận được tiền, hệ thống chúng tôi sẽ duyệt tài khoản và gửi email xác nhận để người thi có thể tiến hành đăng nhập và bắt đầu thi ngay các kỹ năng (Nghe, Đọc, Viết).Tuy nhiên, bạn phải đảm bảo rằng bạn có thể dành thời gian thi liên tục vì sẽ không có quãng nghỉ giữa 3 phần thi này.

Còn kỹ năng Nói sẽ sắp xếp thi vào đúng khung giờ mà bạn đã chọn trên hệ thống.

Thông thường kết quả bài làm của bạn sẽ có từ 3 - 5 ngày.