Hướng dẫn thi Speaking

Trong bài thi Speaking, bạn sẽ thi trực tuyến với Giám khảo IELTS thông qua hình thức video call. Do đó, bạn cần đảm bảo cho kết nối mạng Internet ổn định và các thiết bị hỗ trợ hoạt động tốt trong suốt quá trình thi.

Bạn sẽ được gửi thông báo khi sắp đến giờ thi Speaking. Sau khi đăng nhập, Giáo viên sẽ gọi cho bạn (video call) để bắt đầu thi.

Trong trường hợp bạn không nhận được tín hiệu từ Giáo viên khi đã đến giờ thi, bạn có thể:

  • Chủ động nhắn tin ở khung chat
  • Hoặc nhấn vào biểu tượng (!)Problem kế chức năng chat.
thi thử ielts

Bài thi Nói kéo dài trung bình từ 11 - 15 phút, gồm 3 phần:

  • Trong phần thi thứ 1, Giáo viên sẽ yêu cầu bạn giới thiệu về bản thân và các thông tin cơ bản trong 4 - 5 phút.
  • Trong phần thi thứ 2, câu hỏi và các gợi ý trả lời sẽ được gửi trên màn hình. Bạn có 1 phút để chuẩn bị trước khi trả lời trong 1 - 2 phút. Giáo viên sẽ dừng bạn khi đã quá thời gian cho phần này
  • Trong phần thi thứ 3, bạn sẽ có 4 - 5 phút để thảo luận các câu hỏi liên quan đến chủ đề vừa trình bày. Giáo viên có thể đưa ra các câu hỏi bất kì cho bạn.

Khi kết thúc phần thi Speaking, Giáo viên sẽ tự ngắt kết nối với bạn.

thi thử ielts
thi thử ielts