Hướng dẫn thi Writing

Bài thi Viết kéo dài 60 phút cho 2 câu hỏi.

Có 2 dạng đề: AcademicGeneral Training.

Bạn cần chọn 1 trong 2 hình thức làm bài:

  • Viết câu trả lời ra giấy. Cuối giờ, bạn có thêm 3 phút để chụp hình bài làm và tải lên hệ thống.

  • Làm và nộp bài trực tiếp trên hệ thống.

Sau khi hoàn thành phần thi Writing, bấm "NỘP BÀI".

thi thử ielts
thi thử ielts
thi thử ielts
thi thử ielts