Cùng xem qua những câu hỏi thường xuất hiện trong phần thi Nói của IELTS nhé! Đặc biệt trong bài viết này, Testuru sẽ tổng hợp cho bạn những câu hỏi thuộc phần 3 của IELTS Speaking.

Sự khác biệt giữa IELTS Speaking 5.0 và 7.0 là gì? Làm thế nào để nâng cao band điểm của mình từ 5.0 lên 7.0, hãy cùng Testuru tìm hiểu nhé!

Để thành công yếu tố quan trọng nhất là sự kiên trì. Vậy nên các bạn hãy cùng luyện tập kĩ năng nói của IELTS Speaking part 2 với các chủ đề mà Testuru tổng hợp giúp các bạn nha!

Cùng nhau trau dồi vốn từ vựng thuộc các chủ đề thường xuất hiện trong IELTS Speaking cùng Testuru nào (p1)

Cùng xem qua những câu hỏi thường xuất hiện trong phần thi Nói của IELTS nhé! Đặc biệt trong bài viết này, Testuru sẽ tổng hợp cho bạn những câu hỏi thuộc phần 3 của IELTS Speaking.
Sự khác biệt giữa IELTS Speaking 5.0 và 7.0 là gì? Làm thế nào để nâng cao band điểm của mình từ 5.0 lên 7.0, hãy cùng Testuru tìm hiểu nhé!
Để thành công yếu tố quan trọng nhất là sự kiên trì. Vậy nên các bạn hãy cùng luyện tập kĩ năng nói của IELTS Speaking part 2 với các chủ đề mà Testuru tổng hợp giúp các bạn nha!
Cùng nhau trau dồi vốn từ vựng thuộc các chủ đề thường xuất hiện trong IELTS Speaking cùng Testuru nào (p1)

Bài viết gần đây