3 BƯỚC ĐỂ LÀM BÀI LINE GRAPH CỦA IELTS WRITING HIỆU QUẢ - TESTURU

04-Sep-2020
bình luận

Áp dụng 3 bước làm bài vào đề bài sau:

The graph below shows how people buy music. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Bước 1: Đọc và phân tích yêu cầu đề bài

– Đọc kỹ đề bài là một việc vô cùng quan trọng vì nó giúp chúng ta xác định được đối tượng chính mà chúng ta cần report. Trong biểu đồ trên, các bạn sẽ cần nói đề tỷ lệ phần trăm của 3 phương pháp mua nhạc (Streams/Download/CD). Vậy subject trong các câu của chúng ta sẽ là “The percentage/proportion of ……” hoặc bạn có thể viết tắt là “Streams/Downloads/CDs purchased”.

– Việc đọc kỹ cũng giúp chúng ta xác định được thì của bài viết: Ví dụ như trong bài là sẽ là past tense vì mốc cuối cùng là 2018. Nếu như mốc thời gian là 2019 thì bạn sẽ dùng kết hợp cả hiện tại hoàn thành còn nếu là 2022 thì bạn có thể dùng thì tương lai đơn.

– Khi phân tích đề bài, hãy nhớ đến yêu cầu (“Report the main features”) – Đó chính là xu hướng chủ đạo, đồng thời là những con số lớn nhất, nổi bật nhất. Ví dụ trong bài này bạn nên khoanh tròn vị trí downloads tại ~2015 đạt đỉnh, hay những điểm giao nhau của các loại mặt hàng để report lại trong bài.

Bước 2: Xử lý Introduction và Overview

– Với introduction, chúng ta sẽ chỉ cần paraphrase câu hỏi: 

The line graph illustrates the percentage of three methods of buying music from 2011 to 2018.

– Overview của Line Graph thì bạn sẽ cần từ 1-2 câu để nói về: Xu hướng chủ đạo (Từ đầu đến cuối thì đối tượng tăng/giảm/giao động và Độ lớn của các các đường (Có đường nào luôn lớn nhất/nhỏ nhất không?).

Ví dụ trong bài này chúng ta thấy CD purchased và Downloads giảm, Streams tăng, từ đó ta có 1 overview như sau:

Overall, there was a decline in the proportion of downloads and CDs purchased, whereas the figure for streams increased significantly over period shown.

Bước 3: Hoàn thiện bài với Body

Với phần body chúng ta thường sẽ có 2 đoạn và:

- Nếu như có 3 đối tượng trở xuống thì chúng ta sẽ sẽ chia đoạn theo các mốc thời gian (Thường tách ở các mốc đặc biệt (đạt đỉnh, giao nhau,…) )

- Nếu như có trên 3 đối tượng, chúng ta nên chia thân bài theo nhóm đối tượng (Ví dụ body 1 đối tượng A,B; body 2 đối tượng C,D)

=> Với bài này chúng ta sẽ chia Body 1: 2011-2014 (Downloads đạt đỉnh) và từ 2014 -2018.

Khi bắt đầu viết body chúng ta cần miêu tả về các tất cả các đối tượng ở thời điểm hiện tại, sau đó thì mới miêu tả tăng giảm như thế nào. Hãy ghi nhớ rằng bạn sẽ không cần quá chi tiết khi miêu tả các số liệu mà hãy nhìn vào xu hướng chung và những đặc điểm nổi bật nhất. Đồng thời chúng ta cũng cần phải nắm rõ các ngôn ngữ miêu tả trend (tăng giảm, dao động, đạt đỉnh,…) để có thể dùng từ vựng linh hoạt.

Từ đó ta có 1 body mẫu như sau: 

In 2011, CDs had the highest percentage out of all three methods, at about 55%, in comparison with 35% of downloads and 5% of streams. The next 4 years witnessed a downward trend in the proportion of CDs while the figure for streams experienced a rise of about 10%. In the meantime, downloads increased steadily, overtaking CDs in 2013, and reached a peak of over 40% in 2014.

From 2014 onwards, a gradual decrease was seen in the sales of downloads and it ended up making up for 30% in 2018. During the same period, the figure for CDs continued its upward trend to reach just over 40% in 2018, after overtaking CDs and downloads in 2016 and 2017 respectively. In contrast, the percentage of CDs witnessed a steady fall to around a quarter of the total music sales at the end of the period.

Cùng tham khảo thêm 1 bài viết mẫu dạng bài Line Graph để nắm vững các bước làm bài trên nhé!

Đề bài:

The chart below shows changes in three different areas of crime in Manchester city centre from 2003 to 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant.

Bài viết:

The given chart illustrates how three types of crime in Manchester city centre changed between 2003 and 2012. Overall, it is clear that the number of burglaries decreased significantly while that of car thefts experienced a minimal rise over the given period. It can also be noticed that the number of robberies remained stable throughout 9 years.

At the beginning of the period, Burglary stood at nearly 3500 then increased slightly and reached its peak at about 3800 in 2004. This figure then went through a substantial decline over the next 4 years and hit its lowest point at just above 1000 in 2008. In the meantime, the number of car thefts showed an downward trend and bottomed out at 2000 in 2006 while robbery peaked at roughly 1000 in 2005 before dropping to 500 in 2008.

After 2008, the number of burglaries rose slightly to about 1400 at the end of the period. Meanwhile, robbery recovered to its starting point at over 500 in 2012 after some small fluctuations and car theft increased remarkably by nearly 1500 and finished at about 2800.

183 words

cre: Mr.Lâm

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

🔰 Testuru - Nền tảng công nghệ hỗ trợ thi thử IELTS online - Tiết kiệm - Chính xác - Mọi lúc, mọi nơi
➡️ Website: https://testuru.com/
➡️ Android App: https://bit.ly/2lRvEEk
➡️ IOS App: https://apple.co/2kdgJEh
➡️ Facebook: https://www.facebook.com/testuru/
➡️ Youtube: https://www.youtube.com/testuru

Bài viết liên quan