MỘT SỐ CÁCH KÉO DÀI CÂU TRẢ LỜI TRONG IELTS SPEAKING PART 1

11-Jan-2021
bình luận

Đối với phần thi IELTS Speaking, chúng ta thường cảm thấy khó khăn trong việc tìm ý tưởng khiến câu trả lời bị ngắn. Bài viết dưới đây Testuru sẽ giúp bạn có những gợi ý để kéo dài câu trả lời của mình trong phần thi IELTS Speaking Part 1 nhé.

1.Đưa ra những trạng từ chỉ tần suất cho hành động của mình

Các trạng từ chỉ mức độ thường xuyên như: Sometimes, Usually, Often, Rarely,...

Example:

Do you enjoy spending time with your family or friends?

Thay vì nói

“I enjoy spending time with my family members.”

Các bạn có thể nói:

Actually it depends. During weekdays, I frequently come back home to stay with my parents and my younger brother after work, but occasionally I dine out with my close friends at weekends. 

2.Thêm cảm xúc vào câu trả lời

Việc thêm cảm xúc vào câu trả lời của mình không những giúp kéo dài câu trả lời của mình mà nó còn giúp câu trả lời của chúng ta thú vị và gần gũi hơn đấy

Example:

What is your favorite food?

Thay vì nói:

“I love eating sushi”

Bạn có thể nói:

“Frankly speaking, I’m not a fussy eater, and I’m keen on a variety of food, especially sushi. This is because I’m a big fan of Japanese cuisine and I love the feeling of eating fresh and raw salmon”.

3.So sánh với quá khứ

Khi được hỏi về việc bạn có thực hiện hành động đó hay không? Do you watch movies? Can you sing?... để kéo dài câu trả lời của mình, bạn có thể nhắc lại về quá khứ, so sánh với quá khứ, và đề cập về những thay đổi ở hiện tại.

Example:

Do you have a healthy diet?

“To be honest, when I was younger, I used to eat like a horse, however, I try to change my habit and eat everything in moderation with vegetables and meat to stay in shape”. 

4.Nói về tương lai

Khi nói về tương lai các bạn sử dụng 2 cấu trúc Will và be going to là chuẩn nhất nhé.

Example:

What kind of accommodation do you live in?

“Well, for the past 30 years I have lived with my parents in a three-storey house; however I’m going to move out next year and rent an apartment for myself”.

5.Đưa ra ý kiến trái chiều

Một phương pháp nữa để kéo dài câu trả lời là sử dụng các cụm từ though, although, even though.

Example:

Do you usually carry a bag when you go out?

“Well, I carry a huge backpack everytime I leave my home as I have to bring a range of things with me. Although it may not give a fashionable and tidy look , I think comfort and convenience are the top priorities to me”. 

 

Bài viết liên quan