21 CHỦ ĐỀ TRONG BÀI THI IELTS WRITING TASK 2

16-Oct-2019
bình luận

 

Đề 1

In many cities, there is little control on the design and construction of new houses. Some people think that people can choose to build houses in their own styles instead of building them with the same as the old house style in local areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Dịch đề: Một số người nghĩ rằng những căn nhà xây mới nên theo phong cách của những căn nhà cũ trong khu vực địa phương. Một số người khác lại nghĩ rằng người ta nên có quyền tự do xây nhà thông phong cách của riêng họ. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

+ CẤU TRÚC

 • Mở bài: paraphrase lại đề thi.
 • Thân bài 1: Nêu lý do tại sao một số người nghĩ rằng những căn nhà xây mới nên theo phong cách của những căn nhà cũ ở địa phương.
 • Thân bài 2: Nêu lý do tại sao người ta nên có quyền tự do xây nhà thông phong cách của riêng họ.
 • Kết bài: Paraphrase lại mở bài

+ MỞ BÀI

 • Mở bài mẫu 1:

It is argued that……., while others believe that…. I agree with the first/second group.

(Một số người tranh luận rằng…., trong khi 1 số người khác tin rằng….. Tôi đồng ý với nhóm thứ nhất/hai.)

 • Mở bài mẫu 2:

It is argued that….. In my opinion, however,….

(Một số người tranh luận rằng….. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi,….)

Bây giờ chúng ta cần thêm 1 số từ/cụm từ đồng nghĩa như sau:

 • newly built houses → new buildings
 • old houses → old buildings
 • have freedom to → be free to
 • build houses of their own style → design their own house the way they prefer
 • the style of → the architectural style of
21 topics of IELTS writing task 2
21 topics of IELTS writing task 2

+ THÂN BÀI

Trước khi viết thân bài ta cần có ý tưởng, dưới đây là các ý tưởng cho đề này.

OUTLINE THÂN BÀI

 • Thân bài 1: Nêu lý do tại sao một số người nghĩ rằng những căn nhà xây mới nên theo phong cách của những căn nhà cũ ở địa phương.

Lý do : Điều này giúp bảo tồn các giá trị truyền thống và văn hóa → đẩy mạnh du lịch tại các khu vực này. Ví dụ: Phố cổ Hội An – 1 trong những thành phố cổ nổi tiếng nhất Việt Nam → người dân địa phương ở thành phố này được khuyến khích bảo tồn nhà của họ hoặc nếu có xây mới thì xây theo phong cách nhà cổ → Điều này đã biến Hội An thành 1 trong những khu du lịch với hàng triệu lượt khách tới tham hàng năm.

 • Thân bài 2: Nêu lý do tại sao người ta nên có quyền tự do xây nhà thông phong cách của riêng họ.

+ Lý do 1: Nhiều người không thích kiến trúc của các căn nhà cũ trong khu vực địa phương của họ → Quyền của họ có thể bị xâm phạm nếu như họ bị ép phải ở trong 1 ngôi nhà mà họ không hề cảm thấy thoải mái với cái thiết kế/kiến trúc.

+ Lý do 2: chính là chi phí → Việc xây dựng 1 ngôi nhà theo kiến trúc mới sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc xây dựng 1 ngôi nhà mà phải phản chiếu lại các tiêu chuẩn kiến trúc quá khứ.

TỪ VỰNG CẦN THIẾT ĐỂ VIẾT 2 ĐOẠN THÂN BÀI

 • modern constructions = new buildings: tòa nhà mới/hiện đại
 • preserve traditional and cultural values: bảo tồn những giá trị văn hóa và truyền thống
 • boost tourism: đẩy mạnh du lịch
 • construct = build (v): xây dựng
 • traditional architectural styles: các phong cách kiến trúc truyền thống
 • popular tourist destination: địa điểm du lịch phổ biến
 • have the right to: có quyền làm gì
 • make their own decisions: tự ra quyết định
 • when it comes to: khi nói về vấn đề gì
 • violate (v): xâm phạm
 • be forced to: bị ép buộc làm gì
 • mirror past architectural standards: phản chiếu lại các tiêu chuẩn kiến trúc quá khứ

+ KẾT BÀI

Bây giờ chúng ta sẽ dùng từ đồng nghĩa để paraphrase lại mở bài:

 • the architectural style of → the design and construction of
 • new buildings → modern buldings
 • old buildings → traditional buildings
 • be free to → be allowed to
 • design their own house the way they prefer → decide the way their own house will be built

BÀI MẪU 

It is argued that the architectural style of new buildings should be the same as that of old buildings in local areas, while others believe that people should be free to design their own house the way they prefer. I personally agree with the second group.

On the one hand, the primary reason why some people think that modern constructions should follow the style of the old ones in local areas is that this helps preserve traditional and cultural values, which could boost tourism in these areas. Take Hoi An, which is one of the most famous ancient cities in Vietnam, as an example. Local people in this city are encouraged to preserve their old houses or construct new houses in traditional architectural styles. As a result, Hoi An has become a popular tourist destination that attracts millions of tourists on an annual basis.

On the other hand, I would argue that people should have the right to make their own decisions when it comes to building their own house. The first reason is that many people do not like the style of old buildings in their neighbourhood. Their rights would be violated if they were forced to live in a house that they do not feel comfortable about the design. Another reason that needs to be mentioned is cost. It would be much cheaper to build a modern simple house rather than one which has to mirror past architectural standards.

In conclusion, although some people say that the design and construction of modern and traditional buildings should be the same, I personally believe that the owners should be allowed to decide the way their own house will be built.

Đề 2

In many countries today, people in cities either live alone or in small family units, rather than in large family groups. Is this a positive or negative trend?

Dịch đề: Ở nhiều nước ngày nay, người dân ở các thành phố sống một mình hoặc trong các gia đình nhỏ, thay vì trong các nhóm gia đình lớn. Đây là một xu hướng tích cực hay tiêu cực?

21 topics of IELTS writing task 2
21 topics of IELTS writing task 2

Ý TƯỞNG

+ POSITVE EFFECTS

Those who live alone:

 • free to do whatever they want to do without worrying about other people’s opinions
 • make their own decisions
 • create their own rules
 • Ex: stay up late, invite friends over whenever they want,…

Small family units:

 • Children of small families are given better education opportunities.
 • have the chance to study abroad and gain international qualifications

→ would ensure them a better job after graduation.

+ NEGATIVE EFFECTS

Those who live alone:

 • experience feelings of loneliness and isolation → mental problems
 • in case of an emergency (a heart attack, for example) → in great danger
 • Small families → both parents working → little time for their children
 • Without parental care and guidance → children may suffer from various problems.
 • Some children could even engage in criminal activities such as illegal drug use or unlawful gambling → may ruin their future.

+ TỪ VỰNG

 • make their own decisions: tự ra quyết định
 • create their own rules: tự tạo quy tắc riêng cho mình
 • be given better education opportunities: được cung cấp cơ hội giáo dục tốt hơn
 • have the chance to…: có cơ hội làm gì
 • gain international qualifications: lấy được các bằng cấp quốc tế
 • experience feelings of…: trải qua cảm giác …
 • isolation: sự cô lập
 • in case of an emergency: trong trường hợp khẩn cấp
 • in great danger: bị nguy hiểm
 • parental care and guidance: sự hướng dẫn và chăm sóc của cha mẹ
 • engage in criminal activities: dính líu vào các hoạt động phạm pháp
 • illegal drug use: sử dụng chất kích thích bất hợp pháp
 • unlawful gambling: cờ bạc trái phép

Đề 3

Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age, for driving cars or riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree?

Một số người nghĩ rằng cách tốt nhất để tăng an toàn đường bộ là tăng độ tuổi lái xe tối thiểu. Bạn đồng ý hay không?

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

 • Increase the minium legal driving age = raise the driving age: tăng tuổi được phép lái xe
 • Reduce traffic accidents: giảm tai nạn giao thông
 • Improve the safety of roads = ensure road traffic safety: cải thiện an toàn đường bộ
 • Careless driving: lái xe bất cẩn
 • The serious consequences of: những hậu quả nghiêm trọng của
 • Take driving seriously: lái xe nghiêm túc
 • Drive without a driving licence: lái xe mà không có bằng lái
 • Impose more severe punishments on somebody: áp đặt những hình phạt nghiêm khắc hơn lên ai đó
 • Commit driving offences: vi phạm luật giao thông
 • A longer prison sentence: hình phạt tù lâu hơn
 • Very serious ofences: những tội rất nghiêm trọng
 • Run a red light: vượt đèn đỏ
 • Drive without a helmet: lái xe không đội mũ bảo hiểm
 • Prevent somebody from doing something: ngăn ai làm gì

BÀI MẪU

It is believed that raising the minimum driving age is the most effective method to improve road safety. While I accept that this approach has some effects in the short term, I believe that a longer-term and better solution is to impose stricter punishments for driving offences.

I think that increasing the minimum legal driving age can help reduce traffic accidents, thus improving the safety of roads. This is because a large number of traffic incidents are caused by young people’s careless driving. Many of them are not mature enough to fully understand the serious consequences of their actions or to be responsible for what they caused. Raising the driving age, therefore, can make sure that the youngest drivers are mature enough to take driving seriously and to protect their own lives and other people’s lives when driving.

In my opinion, however, this approach is only effective to a limited extent, due to the fact that nowadays many youngsters still drive without a driving licence. So, a more effective way to ensure road traffic safety is to impose more severe punishments on those who commit driving offences. For example, a longer prison sentence could be given for very serious offences and a heavier fine could be imposed for running a red light or driving without a helmet. These punishments could help deter potential offenders and prevent people from re-offending.

In conclusion, I believe that introducing stricter regulations for driving offences is a much better measure to increase road safety in comparison with increasing the minimum driving age.

Đề 4

Environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree?

Dịch đề: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của các chính trị gia, không phải của riêng mỗi cá nhân vì những gì các cá nhân làm được thì không đáng kể. Bạn có đồng ý với ý kiến này hay không?

21 topics of IELTS writing task 2
21 topics of IELTS writing task 2

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

 • Global warming: nóng lên toàn cầu
 • Prolonged droughts: hạn hán kéo dài
 • Violent storms: những cơn bão dữ dội
 • Extreme weather events: các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt
 • The efforts and cooperation of: sự nỗ lực và hợp tác của
 • Modern technology devices: những thiết bị công nghệ hiện đại
 • Experienced scientists: các nhà khoa học dày dặn kinh nghiệm
 • It takes + time + for somebody + to do something: tốn bao nhiêu thời gian cho ai làm gì
 • Address/solve/tackle/deal with/mitigate: giải quyết vấn đề gì
 • Energy-efficient household items: những thiết bị gia dụng tiết kiệm điện và năng lượng

BÀI MẪU

It is believed that only governments have the power to solve environmental problems that are posing serious threats to today’s world. However, I think that protecting the earth is the responsibility of both governments and individuals.

It is true that some environmental issues are too big for individuals to deal with. In order for serious problems, such as global warming, prolonged droughts, violent storms or other extreme weather events, to be effectively addressed, it requires the efforts and cooperation of politicians and large environmental organisations. This is because solving such problems requires special equipment, the use of modern technological devices and large numbers of experienced scientists to work together. For instance, it takes years for researchers to collect various samples and analyse huge amounts of data in order to know the major causes of global warming, and to help them find the most effective solutions to tackle this problem. Only governments can have sufficient funds and resources to invest in this.

However, I believe that individuals also need to take responsibility for environmental protection. As individuals, we can help in various ways, such as recycling more, buying more energy-efficient household items or planting more trees in our gardens. I think that without the cooperation of both politicians and individuals, environmental issues will never be effectively tackled. For example, if farmers continue to burn forests for their own purposes, regardless of the government’s regulations, the problem of climate change will never be successfully mitigated.

In conclusion, for the reasons mentioned above, I believe that protecting the environment is the obligation of both politicians and individuals.

Đề 5

New parents should attend parenting courses to ensure the growth of their children. To what extent do you agree or disagree?

Dịch đề: Các bậc phụ huynh mới nên tham gia các khóa nuôi dạy con cái để đảm bảo sự phát triển cho con của mình. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

 • Parenting courses/classes: các khóa/lớp học nuôi dạy con
 • Provide sb with in-depth knowledge about: cung cấp cho ai đó kiến thức chuyên sâu về
 • At different developmental stages: ở các giai đoạn phát triển khác nhau
 • Have a better understanding of: hiểu rõ hơn về
 • Be equipped with: được trang bị
 • Basic medical training/first-aid training: đào tạo y tế/sơ cấp cứu cơ bản
 • Emergency situations: những tình huống khẩn cấp
 • Have a high fever: bị sốt cao
 • Have a breathing issue: có vấn đề hô hấp
 • Be compulsory/be mandatory: bắt buộc
 • Be required to do st/be forced to do st: bị yêu cầu/buộc phải làm gì
 • Struggle financially: khó khan tài chính
 • Adversely affect: ảnh hưởng tiêu cực tới
 • Make end meet/: đủ sống

BÀI MẪU

One of parents’ most important responsibilities is perhaps taking good care of their offspring. It is believed that it should be compulsory for all mums and dads to take parenting courses so that they are better prepared for parenthood. While I accept that such classes are beneficial, I do not agree that they should be mandatory.

On the one hand, parents would benefit a great deal from parenting classes. First, such courses provide mothers and fathers with in-depth knowledge about how to raise a kid at different developmental stages. Parents who decide to take parenting courses will have a better understanding of their children’s needs; hence, they can take the best care of them. Second, mums and dads in parenting classes are equipped with basic medical training to deal with emergency situations more effectively. For instance, first aid training teaches parents what to do if their child has a high fever or a breathing issue.

Despite such benefits of taking part in parenting courses or workshops, I believe that they should not be compulsory. This is because many parents, especially those who struggle financially, have to work overtime, in the evenings or even at weekends, just to make ends meet. Forcing them to attend those classes would adversely affect their work and their lives. Therefore, I think that parents should be free to decide whether or not they want to participate in those courses instead of being forced to do so.

In conclusion, in spite of some benefits that parenting classes offer, I believe that they should be optional rather than compulsory.

Đề 6

In the modern world, it is no longer necessary to use animals for food, clothing or medicine. To what extent do you agree or disagree? 

Dịch đề: Trong thế giới hiện đại việc sử dụng động vật để làm thức ăn, đồ mặc hay thuốc sẽ không còn cần thiết. Bạn có đồng ý hay không?

21 topics of IELTS writing task 2
21 topics of IELTS writing task 2

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

 • A plant-based diet: một chế độ ăn chỉ bao gồm thực vật
 • Provide sufficient nutrients for: cung cấp dinh dưỡng đủ cho
 • Function normally: hoạt động bình thường
 • Prevent various potential health issues: ngăn chặn các vấn đề tiềm ẩn về sức khỏe
 • Diabetes: bệnh tiểu đường
 • High blood pressure: cao huyết áp
 • Heart attacks: đau tim
 • Vegetarian: người ăn chay
 • Be in good health: trong tình trạng sức khỏe tốt
 • Sacrifice an animal’s life for: hy sinh mạng sống của một con vật cho
 • Artificial fur: lông nhân tạo
 • High-quality synthesized fabric: vải tổng hợp chất lượng cao
 • Play an essential role in: đóng vai trò thiết yếu
 • Animal experimentations: các thử nghiệm trên động vật
 • Sophisticated computer programs: các chương trình máy tính tinh vi
 • Cancer treatment: điều trị ung thư

BÀI MẪU

It is believed that these days, thanks to various advances and breakthroughs in science and technology, we no longer need to use products from animals, such as food, clothing items or even medicine. I completely agree with this idea.

Many studies show that a plant-based diet not only provides sufficient nutrients for our body to function normally, but also helps us prevent various potential health issues such as diabetes, high blood pressure or heart attacks. My grandfather is a good case in point. He has been a vegetarian for over 60 years and he is still in good health at the age of 80. In terms of clothing, I strongly believe that it is not necessary to sacrifice an animal’s life for a jacket or a dress. These days, artificial fur and high-quality synthesised fabric are being used to replace animals’ fur or other body parts.

Animal testing has played an essential role in the medical field. In recent years, however, with the development of technology, we can replace animal experimentations with sophisticated computer programs that could provide more accurate results. For instance, computer-based testing has been used to test the safety of new drugs or cancer treatments and has proved effective. It is, therefore, no longer necessary to use animals for new medicine testing or treatments.

In conclusion, for the reasons mentioned above, I believe that products made by killing animals such as food, clothing or medicine are no longer necessities due to the fact that they can be replaced by vegetarian food, artificial clothing materials or computer simulations.

Sau khi đã tham khảo các hướng dẫn cũng như các bài viết mẫu bên trên, bây giờ các bạn có thể rèn luyện kỹ năng viết IELTS task 2 bằng các đề thi mà Testuru đã tổng hợp cho bạn bên dưới đây nhé. Đây cũng chính là đề thi của những năm trước đây đó. Cùng nhau luyện tập thôi nào!

21 topics of IELTS writing task 2
21 topics of IELTS writing task 2

Đề 7

Some people think that newspapers are the best way to learn news. However, others believe that they can learn news better through other media. Discuss both views and give your opinion?

Đề 8

In most successful organisations, some people believe that communications between managers and workers is important, while other people say that other factors are more important. What is your opinion?

Đề 9

Some people claim that public museums and art galleries will not be needed because people can see historical objects and works of art by using a computer. Do you agree or disagree with this opinion?

Đề 10

More and more people want to buy clothes, cars and other items with famous brands. What are the reasons for this? Do you think it is a positive or negative development?

Đề 11

The world of work is rapidly changing and employees cannot depend on having the same work or the same work conditions for life. Discuss the possible causes of these changes and suggest ways to prepare people work work in the future.

Đề 12

Some people believe that the only purpose of films is to entertain. Others say films should have educational values. Discuss both views and give your oppinion.

Đề 13

In some countries, small town-centre shops are going out of business because people tend to drive to large out-of-town stores. As a result, people without cars have limited access to out-of town stores, and it may result in an increase in the use of cars. Do you think the disadvantages of this change outweigh its advantages?

Đề 14

It is expected that there will be a higher proportion of older people than that of young people in many countries in the future. Do you think it is a positive or negative development?

Đề 15

People have little understanding of the importance of the natural world. What are the reasons for this and how can people learn more about the natural world?

Đề 16

People can eat a wide variety of food that can be grown in other areas. As a result, people eat more food produced in other regions than local food Do you think the advantages of this trend outweigh the disadvantages?

Đề 17

Some people think that planning for future is a waste of time. They believe it is more important to focus on the present. To what extent do you agree or disagree?

Đề 18

Today many children spend a lot of time playing computer games and little time on sports. Why is it? Is it a positive or negative development?

Đề 19

Some businesses find that their new employees lack basic interpersonal skills such as cooperative skill. What are the causes of this and suggest possible solutions to this problem.

Đề 20

People nowadays are surrounded by all kinds of advertising. Advertising affects what people think is important and it has a negative influence on people’s lives . To what extent do you agree or disagree? 

Đề 21

Many developing countries are currently expanding their tourist industries. Why is this the case? Is it a positive or negative development? 

nguồn: ieltsnguyenhuyen

🔰 Testuru - Đề Thi IELTS Mẫu  Tiết kiệm - Hiệu quả - Mọi lúc mọi nơi.
➡️ Website: https://testuru.com/
➡️ Android App: https://bit.ly/2lRvEEk
➡️ IOS App: https://apple.co/2kdgJEh
➡️ Facebook: https://www.facebook.com/testuru/
➡️ Youtube: https://www.youtube.com/testuru

Bài viết liên quan