CÁCH LÀM DẠNG PROCESS TRONG IELTS WRITING TASK 1

13-Sep-2019
bình luận

I. Cấu trúc process trong IELTS writing

1. Phần Introduction

Tương tự như các bài writing task 1, phần này thường có 2 câu:

Câu 1: Sử dụng câu đơn, diễn đạt đồng nghĩa với yêu cầu đề bài

Câu 2: Thông thường là câu miêu tả quá trình này phải trải qua bao nhiêu bước.

Ví dụ: The diagram shows the process of removing salt from seawater to create drinkable one. In general, the process undergoes a series of filtering steps with the removal of impurities and support of chemical.

2. Phần Body

- Miêu tả từng bước một, thường sử dụng các mệnh đề liên hệ, mệnh đề trạng ngữ… và các từ chỉ đường như first, the first stage, the first period, secondly, next, after that, subsequently, finally, as a results, as a consequence; before, after; follow by,…Đối với dạng bài này, bạn không được bỏ qua bước nào, miêu tả chi tiết từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng.

- Có 2 dạng process:

quá trình sản xuất (manufacturing process): sử dụng ở thể bị động

quá trình tự nhiên (natural process): sử dụng ở thể chủ động.

3. Phần Conclusion

không nhất thiết phải có.

II. Ngôn ngữ sử dụng

1. Động từ

Change from…………into

Bring from…. To

Move from…….to

Transform into

Give birth to

Appear/ disappear

Pipe from…. To

Become

 2. Danh từ

The transformation of something into

The conversion of something into

The replacement of something into

The disappearance of something into

The appearance / emergence of/ birth of

The support of

The birth of

The removal of

The elimination of

 The combination/ mixture of

III. Các lỗi thường gặp trong IELTS writing

 Thời thì của động từ

 Thiếu từ để miêu tả hoạt động của quá trình. Bạn phải vận dụng tất cả khả năng và sự sáng tạo để diễn đạt các từ động nghĩa, cố gắng viết sao cho người chấm cảm thấy dễ hiểu nhất theo cách thông thường.

Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu cách làm dạng bài Process trong IELTS Writing Task 1. Các bạn hãy ghi nhớ và thực hành thường xuyên nhé!

🔰 Testuru - ứng dụng học tiếng anh online  Tiết kiệm - Hiệu quả - Mọi lúc mọi nơi.
➡️ Website: https://testuru.com/
➡️ Android App: https://bit.ly/2lRvEEk
➡️ IOS App: https://apple.co/2kdgJEh
➡️ Facebook: https://www.facebook.com/testuru/
➡️ Youtube: https://www.youtube.com/testuru

 

Bài viết liên quan