COMPLEX SENTENCE IN IELTS WRITING

24-Oct-2019
bình luận

Khi đi thi IELTS Writing, giám khảo chấm điểm mong đợi điều gì ở bạn về Grammar range and Accuracy?

Nếu chúng ta nhìn vào format chấm điểm của kỳ thi IELTS Writing, nó nói rằng để đạt được điểm cao cho phần ngữ pháp, bạn cần phải:

  • Band 6: Sử dụng kết hợp các câu đơn giản và phức tạp.
  • Band 7: Sử dụng nhiều cấu trúc phức tạp.

Điều này rõ ràng có nghĩa là bạn nên sử dụng các câu phức tạp trong văn bản của mình, những điều đó không có nghĩa là chúng ta nên cố gắng làm cho tất cả các câu trở nên phức tạp. Điều quan trọng là phải biết khi nào nên sử dụng chúng và bài viết này sẽ nói về điều đó. Nhưng trước tiên, chúng ta phải hiểu Complex Sentence là như thế nào.

COMPLEX SENTENCE là gì?

Complex Sentence – Câu phức tạp không thực sự đúng như tên gọi, nó chỉ đơn giản là hai hoặc nhiều câu đơn được nối lại với nhau, làm cho bài viết của bạn trở nên mạch lạc và gắn kết hơn.

Example:

Đây là câu hỏi: “Fast food” or “Junk food” should be taxed at a higher rate than normal food.

“Increasing taxes would raise prices and lower consumption. Fast food companies would pass on these taxes to consumers in the form of higher prices and this would lead to people not being able to afford junk food. For instance, the cost of organic food has proven prohibitively expensive for most people. Despite this, people in many developed countries, where the problems is most acute, can afford price hikes and will continue to eat high-fat meals.

  • Câu đầu tiên là “câu chủ đề” và là điểm chính. Do đó, chấp nhận câu này được viết dưới dạng một câu đơn.
  • Câu thứ hai giải thích điểm chính và sử dụng từ “and” để liên kết hai câu đơn với nhau, để tạo thành mộ câu phức tạp.
  • Câu thứ ba đưa ra một ví dụ và sử dụng cụm từ liên kết “for instance”.
  • Câu cuối cùng làm cho thấy một sự nhượng bộ (cho thấy giới hạn của vấn đề được tranh luận) và cũng là một câu phức tạp, liên kết nhiều ý tưởng với nhau.

Làm cách nào để tạo một câu phức tạp?

Hãy nhớ rằng một câu phức tạp chỉ là nhiều hơn một câu đơn giản đặt lại với nhau để tạo thành một câu. Do đó, chúng ta cần phải học và trở nên tự tin bằng cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp khác nhau cho phép chúng ta làm điều đó.

Để tạo ra một câu phức tạp, chúng ta thường có hai thứ - một mệnh đề phụ thuộc và một mệnh đề độc lập. Một mệnh đề là một nhóm các từ bao gồm một chủ ngữ và một động từ.

Một ví dụ về mệnh đề phụ thuộc là, “…because the weather was cold”. Đây là một mệnh đề phụ thuộc vì nó có chủ ngữ và động từ nhưng nó không có ý nghĩa riêng. Như trên cho thấy, một mệnh đề độc lập có thể có ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ: “I wore a warm coat”. Nếu chúng ta kết hợp hai mệnh đề này, chúng ta sẽ nhận được một câu phức tạp.

“I wore a warm coat because the weather was cold.”

Một số mệnh đề phụ thuộc bạn nên biết:

Relative Clauses

Bạn có thể sử dụng mệnh đề quan hệ để cung cấp thông tin cần thiết bổ sung về một người, địa điểm hoặc điều gì đó. Chúng ta có thể sử dụng đại từ tương đối who, whichthat. Ví dụ:

Air pollution can cause health problems. Air pollution is largely caused by motor vehicles.

=> Air pollution, which is mostly caused by motor vehicles, can caused health problems.

There is evidence that some people are more likely to smoke. These people have parents and friends who smoke.

=> There is evidence that people who have parents and friends that smoke are more likely to smoke.

Subordinate Clauses

Dùng để kết nối một mệnh đề độc lập với mệnh đề phụ thuộc. Thường sử dụng các từ như: as, because, while, until, even though, although, when if.

Conditional Clauses

Còn được gọi là “If Clause”, chúng được sử dụng để thể hiện rằng hành động trong mệnh đề chính chỉ có thề xảy ra nếu một điều kiện nhất định được đáp ứng.

Hy vọng bài viết trên giúp bạn đạt kết quả cao trong bài thi IELTS Writing!

Nguồn tham khảo: Ieltshcm

🔰 Testuru - ứng dụng học tiếng anh online  Tiết kiệm - Hiệu quả - Mọi lúc mọi nơi.
➡️ Website: https://testuru.com/
➡️ Android App: https://bit.ly/2lRvEEk
➡️ IOS App: https://apple.co/2kdgJEh
➡️ Facebook: https://www.facebook.com/testuru/
➡️ Youtube: https://www.youtube.com/testuru

 

Bài viết liên quan