PHÂN BIỆT GIỮA FEW/A FEW/LITTLE/A LITTLE

08-Oct-2019
bình luận

Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn cho rằng cách sử dụng của "few" và "a few", "little" và "a little" là giống nhau, thế nhưng đây là một sự nhầm lẫn rất có hại đấy nhé! Vì cách sử dụng của các từ ngữ này không hề giống nhau chút nào, và thực tế thì nghĩa của nó các từ này lại hoàn toàn trái ngược nhau luôn đó. Thế nên bây giờ Testuru sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng cũng như bài tập vận dụng cho các từ này nha.

I. LITTLE/A LITTLE

phân biệt giữa little va a little
phân biệt giữa little và a little
  • Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định)

I have little money, not enough to buy groceries.

  • A little + danh từ không đếm được: có một chút, đủ để

I have a little money, enough to buy groceries

II. FEW/A FEW/QUITE A FEW

  • Few + danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để (có tính phủ định)

I have few books, not enough for reference reading

  • A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để

I have a few records, enough for listening.

  • Quite a few + đếm được = Quite a bit + không đếm được = Quite a lot of + noun = rất nhiều.

She got quite a few drinks last night, so she looks so awful today.

  • Trong một số trường hợp khi danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở phía dưới chỉ cần dùng little hoặc few như một đại từ là đủ (cũng giống như đối với other/another; this/that).

Are you ready in money?

Yes, a little.

few? a few? quite a few?
few? a few? quite a few?

 

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG VÀ ĐÁP ÁN

A. Bài tập

1. We have only___ time  to finish all of the reports by tomorrow.

a. a few                                                b. few

c. little                                                  d. a little

 

2. Since taking office last year, the government has made____ changes in employment policy that concerns the public.

a. a few                                                b. few

c. little                                                  d. a little

 

3. Oh no, we just have ____ flour left, not enough for a cake.

a. a few                                                b. few

c. little                                                  d. a little

 

4. I enjoy my life here. I have ___ friends and we meet quite often.

a. a few                                                b. few

c. little                                                  d. a little

 

5. We have ____ knowledge of market analysis.

a. a few                                                b. few

c. little                                                  d. a little

 

6. The government  has done ___ or nothing to help the poorest people in this country.

a. a few                                                b. few

c. little                                                  d. a little

 

7. ___ cities anywhere in Europe can match the cultural richness of Berlin.

a. a few                                                b. few

c. little                                                  d. a little

 

8. Last month was a good month for the company. We found ___ new customers

and also increased our profit.

a. a few                                                b. few

c. little                                                  d. a little

 

9. Unfortunately, ___ of the companies which we sent offers to showed intersest in our products.

a. a few                                                b. few

c. little                                                  d. a little

 

10. I had___ problems with the printer in the office, but it's been fixed now.

a. a few                                                b. few

c. little                                                   d. a little

 

11. As so___ members has turned up at the meeting, it was decided to postpone it until further notice.

a. a few                                               b. few

c. little                                                 d. a little

 

12. We have to spend up – there is very___ time to finish the project. The deadline is next Wednesday.

a. a few                                                b. few

c. little                                                  d. a little

 

13. I strongly recommend investing in these shares because you will get a very good return after only ___ years.

a. a few                                                b. few

c. little                                                   d. a little

 

14. At the moment we are experiencing some cash flow problems because ___ money is coming in.

a. a few                                                b. few

c. little                                                  d. a little

 

15. There is ___ extra added to your salary because you will benefit from the inner city allowance.

a. a few                                                b. few

c. little                                                  d. a little

bài tập vận dụng và đáp án
bài tập vận dụng và đáp án

 

B. Đáp án

1d6c11b
27b12c
3c8a13a
4a9b14c
5c10d15d

Hy vọng bài tóm tắt lý thuyết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn cách sử dụng few/a few/quite a few và little/a little và có thể sử dụng các từ này thật chuẩn xác.

Chúc các bạn học tập vui vẻ!

nguồn: tham khảo và tổng hợp

🔰 Testuru - ứng dụng thi thử IELTS online  Tiết kiệm - Hiệu quả - Mọi lúc mọi nơi.
➡️ Website: https://testuru.com/
➡️ Android App: https://bit.ly/2lRvEEk
➡️ IOS App: https://apple.co/2kdgJEh
➡️ Facebook: https://www.facebook.com/testuru/
➡️ Youtube: https://www.youtube.com/testuru

Bài viết liên quan