Cảm hứng mới
học giao tiếp
tiếng anh online
Sơ đồ CEFR
Thang trình độ dựa theo tiêu chuẩn CEFR - Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ tiêu chuẩn Châu Âu.
Xác định trình độ
Học qua đoạn
hội thoại mẫu
Sau khi xác định được cấp độ của mình, bạn sẽ được lựa chọn chủ đề yêu thích.
Lựa chọn chủ đề:
Mỗi chủ đề sẽ là một tình huống hoặc câu chuyện cụ thể với cấp độ từ vựng và ngữ pháp theo đúng trình độ => Bạn sẽ được học và luyện tập trọng tâm.
Học theo chủ đề:
Bao gồm cụm câu hỏi chủ đề, đoạn hội thoại mẫu và audio, từ vựng theo chủ đề, ngữ pháp được sử dụng trong đoạn hội thoại.
Công cụ hỗ trợ:
Phụ đề audio, công cụ dịch từ vựng và dịch đoạn (bằng việc click hoặc bôi đoạn cần dịch).
Tương tác trực tiếp với Tutor nước ngoài:
Mỗi chủ đề bạn sẽ tự xây dựng đoạn hội thoại riêng => Từ đó bạn đăng ký lịch thực hành giao tiếp online trực tiếp với Tutor.
Tutor là ai:
Tutor là các bạn sinh viên bản ngữ trẻ, năng động, thân thiện tại trường đại học nước ngoài hoặc là những người bản xứ đang làm việc trong các lĩnh vực cụ thể (Bank, customer services, officer ...) sẽ thực hành và hướng dẫn bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp theo phong cách bản xứ. Đồng thời, bạn cũng hiểu được văn hóa nước ngoài...
Lựa chọn chủ đề:
Mỗi chủ đề sẽ là một tình huống hoặc câu chuyện cụ thể với cấp độ từ vựng và ngữ pháp theo đúng trình độ => Bạn sẽ được học và luyện tập trọng tâm.
Học theo chủ đề:
Bao gồm cụm câu hỏi chủ đề, đoạn hội thoại mẫu và audio, từ vựng theo chủ đề, ngữ pháp được sử dụng trong đoạn hội thoại.
Công cụ hỗ trợ:
Phụ đề audio, công cụ dịch từ vựng và dịch đoạn (bằng việc click hoặc bôi đoạn cần dịch).
Tương tác trực tiếp với Tutor nước ngoài:
Mỗi chủ đề bạn sẽ tự xây dựng đoạn hội thoại riêng => Từ đó bạn đăng ký lịch thực hành giao tiếp online trực tiếp với Tutor.
Tutor là ai:
Tutor là các bạn sinh viên bản ngữ trẻ, năng động, thân thiện tại trường đại học nước ngoài hoặc là những người bản xứ đang làm việc trong các lĩnh vực cụ thể (Bank, customer services, officer ...) sẽ thực hành và hướng dẫn bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp theo phong cách bản xứ. Đồng thời, bạn cũng hiểu được văn hóa nước ngoài...
Phương pháp
học và luyện
Cấu trúc bài nói
English Talk
tutor
học sinh