Hướng dẫn: mở autoplay âm thanh

Trong quá trình thi Listening trên hệ thống TESTURU nếu gặp sự cố khi không load được audio, bạn có thể thực hiện các bước sau để khắc phục tình trạng này:
Bước 1: Kiểm tra âm lượng hệ thống
Trước tiên hãy đảm bảo rằng máy bạn hoạt động tốt (không bị tắt tiếng và có âm lượng không quá nhỏ).
Bước 2: Kiểm tra thẻ testuru trên trình duyệt của bạn không bị tắt tiếng