Chính sách bảo hành

Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Testuru, tức là bạn phải tuân thủ chính sách về việc thanh toán như sau:

+ Phần thi Nói: Bạn phải thanh toán trước khi lịch thi Nói diễn ra ít nhất 5h, nếu không lịch thi của bạn sẽ bị hủy. Bạn phải có mặt vào đúng giờ đã đăng kí, nếu có thay đổi bạn phải báo cho chúng tôi 5 tiếng trước khi giờ thi bắt đầu.

+ Phần thi Viết:  Bạn phải thanh toán mới được chấm bài và xem chi tiết điểm, một khi đã thanh toán thì không được hủy. 

+ Phần thi Nghe / Đọc: Bạn phải thanh toán mới được phép xem chi tiết điểm thi, một khi đã thanh toán thì không được hủy.

+ Gói thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết: Mỗi đợt thi cho gói Full sẽ có hiệu lực trong 2 ngày, bạn phải đăng kí trước ít nhất 1 ngày cho đợt thi đó.

  • Đối với bài thi Speaking, bạn sẽ thi đúng vào thời gian đã đăng kí.
  • Đối với bài thi Listening-Reading-Writing, bạn có thể thi vào bất cứ thời gian nào từ lúc đăng kí thành công đến trước khi đợt thi đó kết thúc. Ví dụ: Gói thi kéo dài chính thức từ Thứ 5 đến Thứ 6, bạn đăng kí thành công gói thi đó vào Thứ 2 thì bạn có thể bắt đầu làm bài từ Thứ 2 đến hết Thứ 6.

Tuy nhiên, bạn nên sắp xếp để hoàn thành tất cả 4 phần thi trong 2 ngày chính thức của đợt thi để đảm bảo tính khách quan và chính xác như kì thi IELTS thật.

Một khi đã thanh toán, nếu có phát sinh gì phải thông báo cho chúng tôi trước đợt thi kết thúc ít nhất 5 tiếng để chúng tôi đổi lịch thi cho bạn, nếu không gói thi sẽ không còn hiệu lực nữa.