Chính sách hoàn trả

♦ Chính sách đổi/ hoàn trả khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ của Testuru được quy định như sau:

     1. Những trường hợp được xem xét đổi/ hoàn trả:

 • Nếu bạn không thể tham gia buổi thi thử do lỗi hệ thống Testuru 3 lần liên tiếp, chúng tôi sẽ hoàn lại 100 % chi phí.
 • Bạn xem xét và muốn đổi lại gói thi khác có giá trị nhỏ hơn giá trị gói thi bạn đã thanh toán 

      2. Thủ tục hoàn trả:

 • Khách hàng gửi email đến “contact@testuru.com” với nội dung bao gồm:
 • Yêu cầu đổi/hoàn trả cho gói thi: Tên + Mã gói thi
 • Đã thanh toán ngày
 • Hình thức thanh toán
 • Đính kèm email xác nhận “đăng ký gói thi thành công” từ Testuru
 • Lý do yêu cầu hoàn trả
   

♦ Testuru sẽ xem xét và phản hồi khách hàng bằng email trong vòng 24 tiếng kể từ thời điểm nhận được yêu cầu hoàn trả.

       3. Quy định và tiến hành hoàn trả:

 • Đối với gói thi Speaking và các gói full, bạn phải thông báo đổi/ hủy cho chúng tôi ít nhất 12h trước thời gian thi để được xem xét đổi/ hoàn trả.
 • Đối với các gói thi lẻ Listening và Reading: một khi đã thanh toán thì khách hàng không được phép yêu cầu hoàn trả.
 • Đối với gói thi Writing/ Speaking/ các gói full 4 kỹ năng: khách hàng sẽ được nhận lại số tiền đúng với trị giá của gói thi sau khi đã trừ đi “phí thanh toán”. Phí thanh toán được tham chiếu cụ thể như sau:

Gói thi

Phí thanh toán

Writing

15% * Trị giá gói thi

Speaking

15% * Trị giá gói thi

Gói full

10% * Trị giá gói thi

 

 • Thời gian hoàn trả: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận thông tin hoàn trả.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email: contact@testuru.com hoặc số hotline: 0784 680 448 hoặc 028 7300 7677 nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào cần được hỗ trợ liên quan đến chính sách đổi trả.