Chính sách vận chuyển

Trong giờ làm việc từ 8h đến 18h, từ thứ Hai đến thứ Bảy, nếu khách hàng hoàn tất bước thanh toán thì ngay khi nhận được tiền, hệ thống chúng tôi sẽ duyệt tài khoản và gửi email xác nhận để người thi có thể tiến hành đăng nhập và bắt đầu thi ngay các kỹ năng (Nghe, Đọc, Viết).

Tuy nhiên đối với những người chọn gói thi đủ cả 4 phần, bạn phải đảm bảo rằng bạn có thể dành thời gian thi liên tục vì sẽ không có quãng nghỉ giữa 3 phần thi này. Còn kỹ năng Nói sẽ sắp xếp thi vào đúng khung giờ mà bạn đã chọn trên hệ thống.

Với những bạn chọn những bài thi riêng lẻ, bạn có thể chọn bất kì thời gian nào để đăng ký và dự thi ngay với các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết. Còn với phần thi Nói riêng lẻ bạn cũng cần sắp xếp và chọn thời gian thi trước trên hệ thống.

Thông thường kết quả bài làm của bạn sẽ có trong khoảng thời gian như sau: 

+ Đối với các phần thi riêng lẻ:

  • Phần thi Nghe/Đọc: sẽ có điểm trong vòng 1 giờ sau khi nộp bài.
  • Phần thi Nói: sẽ có điểm trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc bài thi.
  • Phần thi Viết: sẽ có điểm trong vòng 24 - 48 giờ sau khi nộp bài.

+ Đối với gói thi full: bạn sẽ nhận được kết quả thi sau 24 - 48 giờ kể từ lúc hoàn thành hết 4 kỹ năng.