CEO ĐOÀN KHÁNH HUY

  • Tốt nghiệp bằng Cử nhân ngành Tài chính tại Đại học South Australia.
  • Tốt nghiệp bằng Thạc sĩ ngành Kế toán tại Đại học Ballarat.
  • Tốt nghiệp bằng Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học RMIT.
  • Tư vấn viên tại Tổ chức giáo dục VTEA Melbourne.
  • Nhà sáng lập kiêm CEO của H2 Studio (2016 – hiện tại)
  • Nhà sáng lập kiêm CEO của Testuru (2018 – hiện tại)
{{ item.title }}
{{ item.createdAtStr }} bình luận
{{ item.summary }}