Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi sử dụng trang web https://testuru.com của Công ty TNHH Testuru.

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn dựa theo sự chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản thì bạn không thể truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Chính sách Tài khoản

Khi bạn tạo một tài khoản tại Testuru, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và đang được sử dụng. Nếu thông tin bạn cung cấp không chính xác sẽ cấu thành việc vi phạm Điều khoản, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức trên Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào dưới mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn có thuộc Dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của bên thứ ba hay không.

Bạn chú ý không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi biết được bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Nội dung website

Chúng tôi, Công ty TNHH Testuru, dùng những nỗ lực tốt nhất của mình để đảm bảo các thông tin chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào trên hệ thống của chúng tôi. Tất cả các tài liệu và đề thi được sử dụng chủ yếu cho mục đích học tập.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi Testuru.

Testuru không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Testuru sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì nếu bạn vi phạm Điều khoản.

Khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ ngừng ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.

Thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền và theo quyết định của riêng mình trong việc sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Sự thay đổi về các yếu tố của tài liệu sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi các bản sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Nội dung do người dùng gửi

Người dùng Testuru có thể đăng, tải lên và/hoặc đóng góp nội dung (bao gồm hình ảnh, văn bản, tin nhắn, thông tin, danh sách phát và/hoặc các loại nội dung khác). Để tránh nghi ngờ, “Nội dung người dùng” bao gồm mọi nội dung được đăng lên Cộng đồng hỗ trợ Testuru cũng như bất kỳ nơi nào khác của Hệ thống Testuru.

Bạn phải đảm bảo rằng, đối với bất kỳ Nội dung nào bạn đăng trên Testuru, bạn phải có quyền được đăng Nội dung đó, và nó hoặc việc nó được Testuru sử dụng theo như trong Hợp đồng, sẽ không vi phạm Hợp đồng, luật hiện hành hoặc quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm việc không giới hạn bản quyền), quyền cá nhân, hoặc các quyền khác.

Testuru có thể, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi, đánh giá hoặc chỉnh sửa Nội dung của người dùng. Trong mọi trường hợp, Testuru có quyền xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào các Nội dung Người dùng vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, Nội dung Người dùng, theo quyết định riêng của Testuru, nếu vi phạm Thỏa thuận. Testuru có thể thực hiện những hành động này mà không cần thông báo trước cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Việc xóa hoặc vô hiệu quyền truy cập vào Nội dung người dùng sẽ do chúng tôi quyết định và chúng tôi không hứa sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung người dùng cụ thể nào.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung người dùng mà bạn đăng. Testuru không chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến ​​nào có trong bất kỳ Nội dung người dùng nào. Bạn phải thoả thuận rằng nếu có bất kì ai kiện Testuru về vấn đề liên quan đến bài post của bạn thì bạn sẽ phải bồi thường và chấp nhận điều khoản giảm thiệt hại trước những thiệt hại, mất mát và bất kì loại chi phí phát sinh (bao gồm chi phí thuê luật sư) từ việc kiện tụng.

Yêu cầu gỡ xuống

Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu gỡ xuống hợp pháp và chúng tôi giữ quyền xóa nội dung của người dùng trên trang web mà chúng tôi cho là vi phạm bản quyền của người khác. Nếu bạn biết nội dung của người dùng trên Testuru vi phạm quyền bản quyền của mình, bạn có thể gửi yêu cầu gỡ xuống được định dạng đúng (xem bên dưới).

Chữ ký điện tử hoặc chữ ký tay của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu; xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc danh sách đại diện của các tác phẩm đó; URL hoặc vị trí Internet của tài liệu bị khiếu nại là vi phạm hoặc là chủ thể của hoạt động vi phạm hoặc thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu; tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; sự khẳng định của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tranh chấp tài liệu không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và tuyên bố của bạn, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi..

Chính sách hoàn trả

Nếu bạn không thể tham gia buổi thi thử do lỗi hệ thống Testuru 3 lần liên tiếp, chúng tôi sẽ hoàn lại ……..% chi phí.

Refunds can not be given for any of following reasons:
 • Change of mind
 • Incorrect choice
 • Financial hardship
 • Change of circumstances

Để giúp cho việc xác định và hoàn trả diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, bạn vui lòng tuân theo hướng dẫn sau:
  1. Vui lòng giữ lại email xác nhận của bạn. Điều này giúp chúng tôi xác nhận đơn hàng chính thức của bạn và cung cấp cho chúng tôi các thông tin chi tiết cần thiết trong việc hoàn trả.
  2. Liên hệ với chúng tôi thông qua mail: CS@testuru.com hoặc số hotline:..............
  3. Chúng tôi sẽ xem xét và tiến hành hoàn trả cho bạn.

Chính sách sử dụng:

Sẽ có 2 trường hợp khi bạn mua các gói dịch vụ tại Testuru:
• Nếu bạn chuyển khoản trong giờ hành chính (từ 8 giờ - 18 giờ), bạn sẽ nhận được gói thi thử của mình trong vòng 30 phút sau khi việc thanh toán được xác nhận.
• Nếu bạn chuyển khoản ngoài giờ hành chính, bạn sẽ nhận được gói thi thử của mình vào 8 giờ 30 phút sáng hôm sau.
Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận qua email. Sau đó, bạn có thể tham gia thi thử bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu thuận tiện cho bạn.